Văn mẫu lớp 11 Archive

Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trên cơ sở truyện cổ Tấm Cám- Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác

Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng”- Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng” Bài làm Mỗi con người đều

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp 11.

Đề bài: Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp

Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân”-Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân” Bài làm Trong kho

Nêu quan điểm của em về “Vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay”- Văn lớp 11

Đề bài: Nêu quan điểm của em về “Vai trò của đồng tiền trong cuộc sống

Hãy phân tích ý nghĩa lời đề từ và nhan đề bài thơ “Tràng Giang”- Văn lớp 11

Đề bài: Hãy phân tích ý nghĩa lời đề từ và nhan đề bài thơ “Tràng

Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm- Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm Bài làm

Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu – Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích khổ thơ đầu của bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu  Bài

Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng”- Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng” Bài làm Lòng tự trọng là

Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang của Huy Cận- Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang của Huy Cận Bài làm

Phân tích bài “Thơ duyên” của nhà thơ Xuân Diệu

Đề bài: Phân tích bài “Thơ duyên” của nhà thơ Xuân Diệu. Bài làm Một vũ

Phân tích bài thơ Tự tình của nhà thơ Hồ Xuân Hương

Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương. Bài làm: Tự tình

Phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài: Phân tích nhân vật Thị Nở trong tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao Bài làm: Bài

Phân tích bài thơ “Thề non nước” của nhà thơ Tản Đà

Đề bài: Phân tích bài thơ “Thề non nước” của nhà thơ Tản Đà. Bài làm

Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ dạ của tác giả Hàn Mặc Tử

Đề bài: Phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ dạ của Hàn Mặc Tử Bài làm:

Phân tích bài thơ Chiều tối của tác giả Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ Chí Minh. Bài làm: Nguyên văn

Phân tích bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ Từ Âý của Tố Hữu. Bài làm Trong những năm

Phân tích bài thơ Thu điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến

Đề bài: Phân tích bài thơ Thu Điếu của Nguyễn Khuyến. Bài làm: Thu Điếu nằm

Phân tích truyện ngắn Đời thừa

Đời thừa là truyện về một nhà văn nghèo bất đắc dĩ. Đề tài ấy không