Văn mẫu lớp 9 Archive

Nghị luận xã hội về “Gian lận trong thi cử”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Gian lận trong thi cử” Bài làm Tuổi học

Ước nguyện của Thanh Hải qua hai khổ thơ cuối bài “Mùa xuân nho nhỏ”- Văn lớp 9

Đề bài: Ước nguyện của Thanh Hải qua hai khổ thơ cuối bài “Mùa xuân nho

Nghị luận xã hội về “Vấn đề rác thải”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Vấn đề rác thải” Bài làm Địa cầu của

Nghị luận xã hội về vấn đề “Cái khó bó cái khôn”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về vấn đề “Cái khó bó cái khôn” Bài làm

Nghị luận xã hội “Lá lành đùm lá rách”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội “Lá lành đùm lá rách” Bài làm Nước ta có

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều- Văn lớp 9

Đề bài: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều Bài làm Nguyễn Du

Nghị luận về đức tính chăm chỉ cần cù – Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận về đức tính chăm chỉ cần cù  Bài làm Trong cuộc sống

Nghị luận câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” Bài làm

Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du

Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc” Bài làm Đất nước ta

Nghị luận xã hội câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” Bài làm Kho

Nghị luận xã hội về: Bản lĩnh sống- văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về: Bản lĩnh sống Bài làm Mỗi chúng ta trong

Phân tích truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao- Văn lớp 9

Đề bài: Phân tích truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao Bài làm Nam Cao là

Hướng dẫn phân tích tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải – văn lớp 9

Đề bài: Hướng dẫn phân tích tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. (Văn

Nghị luận xã hội về cách ứng xử

Đề bài: Nghị luận xã hội về cách ứng xử. Bài làm Ứng xử vốn được

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”

Đề bài: Nghị luận xã hội câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”. Gợi ý Từ

Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều

Đề bài: Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều. Bài làm Đoạn thơ Trao

Phân tích bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt

Đề bài: Phân tích bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt. Bài làm Hẳn

Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác

Đề bài: Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương. Bài làm Chủ tịch