văn thuyết minh Archive

Thuyết minh về con trâu

Đề bài: Thuyết minh về con trâu. Bài làm Trâu là loài động vật quen thuộc

Thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam

Đề bài: Thuyết minh về cây lúa nước Việt Nam. Bài làm “Việt Nam đất nước

Thuyết minh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Đề bài: Hãy viết một bài thuyết minh về Văn Miếu – Quốc Tử Giám. BÀI

Thuyết minh về cây chuối

Đề bài: Em hãy thuyết minh về cây chuối trong đời sống người dân Việt Nam.

Thuyết minh về chiếc kính mắt

Đề bài: Em hãy thuyết minh về chiếc kính mắt BÀI LÀM Trong những vật dụng