Văn phát biểu cảm nghĩ Archive

Cảm nhận về bài thơ Rằm tháng Giêng của Hồ Chí Minh

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm

Cảm nhận về bài thơ Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan

Đề bài: Cảm nhận của em về bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Tiếng

Cảm nghĩ về bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Bánh trôi nước” của Hồ