thiên nhiên Archive

Cảm nghĩ về trích đoạn “Cảnh ngày xuân” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du- Văn lớp 10

Đề bài: Cảm nghĩ về trích đoạn “Cảnh ngày xuân” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn

Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu

Từ bài “Lao xao” hãy miêu tả khu vườn buổi sáng – văn lớp 6

Đề bài: Từ bài “Lao xao” hãy miêu tả khu vườn buổi sáng. (Văn lớp 6)