Tây Nguyên Archive

Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu”- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” Bài làm

Phân tích hình tượng cây xà nu trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung

Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành