quê hương Archive

Phân tích đoạn thơ mở đầu của bài thơ Bên kia sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích đoạn thơ mở đầu của bài thơ Bên kia sông Đuống của

Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố Hữu- Văn lớp 10

Đề bài: Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố

Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang của Huy Cận- Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang của Huy Cận Bài làm