nỗi buồn Archive

Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu Bài làm Nhà thơ

Hãy phân tích ý nghĩa lời đề từ và nhan đề bài thơ “Tràng Giang”- Văn lớp 11

Đề bài: Hãy phân tích ý nghĩa lời đề từ và nhan đề bài thơ “Tràng

Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm- Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm Bài làm