Nguyễn Du Archive

Phát biểu cảm nghĩ về tác giả Nguyễn Du- Văn lớp 10

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về tác giả Nguyễn Du Bài làm Tác giả Nguyễn

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều- Văn lớp 9

Đề bài: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều Bài làm Nguyễn Du

Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du

Phân tích trích đoạn “Chí anh hùng” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích trích đoạn “Chí anh hùng” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Cảm nghĩ về trích đoạn “Cảnh ngày xuân” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du- Văn lớp 10

Đề bài: Cảm nghĩ về trích đoạn “Cảnh ngày xuân” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn