hạnh phúc Archive

Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác trên cơ sở truyện cổ Tấm Cám- Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận bàn về sự chiến thắng của cái thiện đối với cái ác

Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng”- Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng tự trọng” Bài làm Mỗi con người đều

Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc” Bài làm Đất nước ta

Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt”- Văn lớp 8

Đề bài: Kể lại câu chuyện “Cây tre trăm đốt” Bài làm Ngày xửa ngày xưa

Hướng dẫn phân tích tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải – văn lớp 9

Đề bài: Hướng dẫn phân tích tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải. (Văn