chia ly Archive

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp 11.

Đề bài: Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp

Phân tích trích đoạn “Chí anh hùng” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích trích đoạn “Chí anh hùng” tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm- Văn lớp 11

Đề bài: Phân tích khổ thơ đầu bài “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm Bài làm

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Nhà thơ Tố