Cách mạng Archive

Đôi điều về sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Tuân- Văn lớp 12

Đề bài: Đôi điều về sự nghiệp văn chương của nhà văn Nguyễn Tuân Bài làm

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu- văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Nhà thơ Tố

Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Phân tích ý kiến cho rằng chữ “hồng” là nhãn tự bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích ý kiến cho rằng chữ “hồng” là nhãn tự bài thơ Mộ