ca dao Archive

Giải thích bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Đề bài: Giải thích bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như

Phân tích bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau

Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao “Cày đồng đang buổi ban trưa…”- Văn lớp 10

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc bài ca dao “Cày đồng đang

Phân tích thân phận người phụ nữ trong ca dao xưa- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích thân phận người phụ nữ trong ca dao xưa Bài làm Trong