anh hùng Archive

Phân tích câu ca dao “Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng”- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích câu ca dao “Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi

Bình giảng bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão- Văn lớp 12

Đề bài: Bình giảng bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão Bài làm Phạm Ngũ

Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng Bài làm Quang Dũng là

Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu”- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” Bài làm

Phân tích hình tượng cây xà nu trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình tượng cây xà nu trong “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung

Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích tính sử thi trong truyện “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành

Phân tích bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh

Bình giảng khổ thơ “Dốc lên khúc khuỷu…mưa xa khơi” trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng- Văn lớp 12

Đề bài: Bình giảng khổ thơ “Dốc lên khúc khuỷu…mưa xa khơi” trong bài thơ Tây

Phân tích ý kiến cho rằng chữ “hồng” là nhãn tự bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích ý kiến cho rằng chữ “hồng” là nhãn tự bài thơ Mộ