Phân tích bài thơ Nỗi Oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương Xương Linh- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài thơ Nỗi Oán của người phòng khuê (Khuê oán) của Vương

Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích hình ảnh người đàn bà trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn

Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố Hữu- Văn lớp 10

Đề bài: Bình luận câu nói “Ôi sống đẹp là sống sao hỡi bạn” của Tố

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều- Văn lớp 9

Đề bài: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều Bài làm Nguyễn Du

Nghị luận về đức tính chăm chỉ cần cù – Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận về đức tính chăm chỉ cần cù  Bài làm Trong cuộc sống

Phân tích bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương”- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài ca dao “Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau

Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp 11.

Đề bài: Phân tích bài thơ Tống biệt hành của nhà thơ Thâm Tâm- Văn lớp

Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân- Văn lớp 12

Đề bài: Chứng minh tính nhân đạo trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân Bài

Nghị luận câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận câu nói “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” Bài làm

Phân tích câu ca dao “Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng”- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích câu ca dao “Anh hùng là anh hùng rơm. Ta cho mồi

Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận văn học về đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du

Suy nghĩ về hiện tượng tham nhũng trong câu truyện cười “nhưng nó phải bằng hai mày”- Văn lớp 10

Đề bài : Suy nghĩ về hiện tượng tham nhũng trong câu truyện cười “nhưng nó

Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân”-Văn lớp 11

Đề bài: Nghị luận về câu nói “Thương người như thương thân” Bài làm Trong kho

Nghị luận xã hội về “Lòng khoan dung”- Văn lớp 12

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng khoan dung” Bài làm Trong cuộc sống của

Giải thích câu nói “Đèn nhà ai nấy rạng”- Văn lớp 8

Đề bài: Giải thích câu nói “Đèn nhà ai nấy rạng” Bài làm : Câu thành

Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của An -đec-xen- Văn lớp 8

Đề bài: Nêu cảm nghĩ về truyện ngắn “Cô bé bán diêm” của An -đéc-xen Bài

Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tệ nạn cờ bạc” Bài làm Đất nước ta

Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu- Văn lớp 10

Đề bài: Phân tích bài thơ “Hoàng Hạc lâu” của Thôi Hiệu Bài làm Nhà thơ

Nêu quan điểm của em về “Vai trò của đồng tiền trong cuộc sống hiện nay”- Văn lớp 11

Đề bài: Nêu quan điểm của em về “Vai trò của đồng tiền trong cuộc sống

Nghị luận xã hội về “Sành điệu”- Văn lớp 12

Đề bài: Nghị luận xã hội về “Sành điệu” Bài làm Đất nước chúng ta ngày