Đề bài 1: Viết một đoạn văn ngắn tả về gia đình em. Gia đình em có