Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình của Hồ Xuân Hương. Bài làm: Tự tình