kiên cường Archive

Nghị luận xã hội về vấn đề “Cái khó bó cái khôn”- Văn lớp 9

Đề bài: Nghị luận xã hội về vấn đề “Cái khó bó cái khôn” Bài làm

Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu”- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích nhân vật T’ nú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” Bài làm

Phân tích bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh- Văn lớp 12

Đề bài: Phân tích bài thơ “Mới ra tù tập leo núi” của Hồ Chí Minh